دی ۱۲, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش هفتم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ ارتباط کاتولیک‌ها و رسانه‌ها سوال: گفته می‌شود که کاتولیک‌ها بعد از جنگ جهانی […]