دی ۱۲, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش هفتم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ ارتباط کاتولیک ها و رسانه ها سوال: گفته می شود که کاتولیک ها […]