ژانویه 8, 2016

سعودی ها آسیب پذیرتر از آنند که می گویند؛ با ثبات تر از آنچه ما می انگاریم

سعودی ها آسیب پذیرتر از آنند که می گویند؛ با ثبات تر از آنچه ما می‌انگاریم[1] حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسجد جامعی سفیر اسبق کشورمان […]