در اولین روز از ماه محرم سال 1400 هجری قمری مسجدالحرام به دست عده‌ای كه اعضای «جماعت سلفی محتسبه» بودند به رهبری جهیمان ‌العتیبی اشغال گردید و آنها با شخصی که او را مهدی موعود می‌خوانند، بیعت نمودند.

مهر ۲۸, ۱۳۹۵

قیام جهیمان و شایعه ارتباط آن با انقلاب ایران

مهر ۲۸, ۱۳۹۵

رسائل جهیمان و اعضای جماعت

مهر ۲۸, ۱۳۹۵

مقایسه شکری مصطفی و جهیمان العتیبی

مهر ۲۸, ۱۳۹۵

تمدن از منظر شکری مصطفی و جهیمان العتیبی

مهر ۲۸, ۱۳۹۵

هتک حرمت مقدس‌ترین مکان اسلامی و تاثیر آن برادبیات دینی سلفی

مهر ۲۷, ۱۳۹۵

جهیمان و قیام علیه حاکم فاسق در اتباع از ملت ابراهیم (ع)

مهر ۲۶, ۱۳۹۵

جهیمان و فتنه‌های آخر الزمان

مهر ۲۶, ۱۳۹۵

ماهیت قیام جهیمان

مهر ۲۶, ۱۳۹۵

محمد بن عبدالله القحطانی، مهدی موهوم

مهر ۲۶, ۱۳۹۵

جهیمان العتیبی و اشغال مسجدالحرام