دی ۲۵, ۱۳۹۵

آنچه تقریب محسوب نمی‎شود

آذر ۱۳, ۱۳۹۵

چگونگی پیدایش ایدئولوژی تکفیری

دی ۱, ۱۳۹۴

ما و مسیحیان خاورمیانه

ما و مسیحیان خاورمیانه[۱]     تمامی‌ادیان ابراهیمی‌در بخش­­های کم و بیش مرکزی منطقه وسیعی که امروزه خاورمیانه نامیده می‌­شود، ظهور کرده‌اند. مسیحیت نیز چنین […]