آبان ۱۶, ۱۳۹۴

خلافه داعش

عنوان:خلافه داعش نویسنده : هیثم مناع ناشر: موسسه سوئدی حقوق بشر اشتنبر، ژنو ۲۰۱۴ کتاب حاضر یکی از ده‌ها پژوهشی است که پیرامون دولت اسلامی‌، […]
مهر ۲۰, ۱۳۹۴

الاسلامیون بین الدین و السلطه

عنوان : الاسلامیون بین الدین و السلطه اسلام گرایان بین دین و قدرت نویسنده : ادریس الکنبوری ناشر : منشورات طوبی برس مراکش رباط ،۲۰۱۳ […]
مهر ۶, ۱۳۹۴

نقد الخطاب السلفی، ابن تیمیّه نموذجاً

نقد گفتمان سلفی ، مطالعه موردی ابن تیمیه نویسنده:رائد السمهودی ناشر: دار طوى للثقافه والنشر والإعلام ۲۰۱۰ لندن کتاب نقد گفتمان سلفی تالیف پژوهشگر سعودی […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۴

“السراب” خریطه معرفیه نقدیه جدیده لحرکات الإسلام السیاسی

سراب منظومه دانشی انتقادی جدید پیرامون جنبش‌های اسلام سیاسی نویسنده : جمال سند السوید ناشر: مرکز الامارات للدراسات و البوحوث الاستراتیجیه ۲۰۱۵ دکتر جمال سند […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۴

التشیع و التحول فی العصر الصفوی

نویسنده : کولین تیرنر ترجمه : حسین علی عبد الستار ناشر: انتشارات الجمل ۲۰۰۸ المان دوران صفویه و تحولات ان در دو بعد نظری اعم […]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۴

الفکر السیاسی للتیارات السلفیه

عنوان : الفکر السیاسی للتیارات السلفیه اندیشه سیاسی جریانهای سلفی نویسنده : دکتر محمد فتحی حصان ناشر : المکتب العربی للمعارف مصر اکتبر ۲۰۱۳ تاریخ […]