اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

اسلام معاصر(جلسه اول): کدام اسلام؟

دی ۱۲, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش آخر-نهم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ هنر و آموزش و پرورش در واتیکان سوال: دوستان در مورد رابطه واتیکان […]
دی ۱۲, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش هشتم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ موج آنتی کلریکال در اروپای قرن بیستم   سوال: دیدگاهی میباشد که معتقد […]
دی ۱۲, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش هفتم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ ارتباط کاتولیک‌ها و رسانه‌ها سوال: گفته می‌شود که کاتولیک‌ها بعد از جنگ جهانی […]
دی ۱۲, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش ششم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ نقش واتیکان در سیاست کشورها   سوال اول: آیا این‌ها در مسائل سیاسی […]
دی ۸, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش پنجم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳   پرسش و پاسخ   نقش اسقف‌ها و قلمروهای کاتولیکی در کشورها سوال: […]
دی ۸, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش چهارم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ واتیکان به بحث واتیکان می‌رسیم. واتیکان به صورت مشخص استثنایی ترین دولت دنیا […]
دی ۸, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش سوم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ کلیسای کاتولیک به بحث سوم یعنی کلیسای کاتولیک می­رسیم. به طور خلاصه کلیسای […]
دی ۸, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش دوم)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ تحولات تاریخی مسیحیت بحث دومی‌که باید به آن بپردازیم بحث تنوع درونی مسیحیت […]
دی ۶, ۱۳۹۴

سیاست گذاری فرهنگی در واتیکان-(بخش اول)

سلسله نشستهای سیاست گذاری فرهنگی درسیاست گذاری فرهنگی در واتیکان تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۳ چکیده تلقی ما از مسیحیت یک تلقی اسلامی‌است. به طور کلی تلقی ما […]