الاسلامیون بین الدین و السلطه

عنوان : الاسلامیون بین الدین و السلطه

اسلام گرایان بین دین و قدرت

نویسنده : ادریس الکنبوری

ناشر : منشورات طوبی برس مراکش رباط ،2013

تحولات تحولات عربی معاصر باعث شد بسیار از جریان های سرکوب شده در حکومت های خود کامه منطقه مجددا احیا شده و به چرخه قدرت و بازی سیاسی وارد شوند. یکی از مهمترین جریانهای موجود در کشورهای عربی – اسلامی ، احزاب و جریانهای منسوب به اسلام سیاسی می باشند . احزاب اسلام گرا نشان دادند که به شکل بالقوه توان بسیار بالایی در بسیج عمومی و دریافت حمایت عمومی را در جوامع مسلمان دارا می باشند.کتاب حاضر سعی دارد مطالعه ای را در خصوص سلوک و نظریات احزاب و جرایان های اسلامی ، سامان دهد و به این پرسش پاسخ دهد که این اجزاب برای حوزه های سیاست فرهنگ و اقتصاد چه تدبیری را در نظر دارند.کتاب درسه فصل گسترده سامان یا فته است .

فصل اول :اسلام و تحول تاریخی در دوران معاصر

در این فصل نویسنده می کوشد توصیفی از نحوه شکل گیری دولت در بستر تمدنی مغرب زمین را با حوزه جهان عرب مقایسه کند ونشان دهد که هویت دولت تابعی از بستر تمدنی ان است . در غرب با کاستن از نقش کلیسا و کم رنگ شدن نقش روحانیت در شکل گیری دولت مدرن ، به طور طبیعی تحولاتی که به شکل گیری دولت در کشورهای عربی منجر شد تحت تاثیر شرایط استعماری و نیز بستر تمدنی خاص می باشد. در این مقطع نویسنده می کوشد نشان دهد که دولت های مدرن چگونه به پرورش کادر خاص خود در بین متدینان و اسلام باوران غیر سیاسی اقدام نمودند.

در این فصل نویسنده می گوید که دولت های مدرن در کشورهای اسلامی با دین و باورهای مردم رفتاری ابزار محور داشته اند و از دین به عنوان ابزاری برای توجیه و استحکام قدرت و خود و نیز سرکوب مخالفان بهره جسته اند. به همین دلیل جریان اسلام سیاسی برای تنزیه و تبرئه اسلام از ارباب قدرت شکل می گیرد.

در این فراز نگارنده با اشاره به فروپاشی خلافت می کوشد اثرات روانی این رویداد را بر ذهنیت نخبگان و توده مردم در کشورهای عربی و اسلامی بررسی کند. او معتقد است که مسلمانان برای اولین بار بعد از وفات پیامبر خود را برهنه و بی پناه در دنیا یافتند و به تلاشی ناکام برای هویت یابی اقدام کردند و دولت و هویت ان در جهان عرب همواره تحت تاثیر این عامل شکل گرفته است. ظهور دولت هایی با هویت چپ یا راست و یا حتی اسلامی درکشورهای عربی مرهون سقوط دولت عثمانی است.

فصل دوم:بازسازی دین و سیاست

سوال اساسی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی در قرن نوزدهم پیرامون نجات و حفظ خلافت شکل گرفت. نظریه پردازانی که سودای بازسازی خلافت را در سر می پروراند اشکال اساسی را رد شکل استبدادی ان می دیدند و لذا برای نجات ان از استبداد دینی و غیر دینی شورا را پیشنهاد کردند. در این دوران رشد رضا و کواکبی با نقد استبداد کوشیدند با ارایه تفسیری از متون مقدس استبداد دستگاه خلافت را غیر دینی و ضد دینی نشان دهند . از نظر رشید رضا مسلمانان تا زمانی که با مفهوم دموکراسی اشنا نشده بودند ارزش ایات شورا و نیز نظریه شورا در اسلام را درک نکردند.در این فصل نویسنده به نقد رشید رضا و کواکبی می پردازد و سعی می کند کاستی های نظری و نیز عدم توانایی انان در بازسازی خلافت را نشان دهد

فصل سوم:از خلافت تا دولت

بعد از انکه کل مسلمانان ولو به لحاظ ظاهری دارای حکومتی واحد و هرمی شکل بودند که کل جهان اسلام را تحت پوشش قرار می داد ، بعد از سقوط عثمانی و مواجهه اغلب کشورهای اسلامی با غرب و اشنا شدن انان با عقب ماندگی خود تفاسیر مختلفی از این عقب ماندگی و راههای برون رفت از ان ارایه شد. رویارویی اسلام به عنوان یک دین با تجربه غربی برای دولت ملت سازی باعث گردید جهان اسلام نه از روی یک تجربه طبیعی بلکه به عنوان ضرورت و اجبار مفاهیم جدید را وارد جامعه خود کند . این واردات به هیچ عنوان نتوانست در داخل جامعه اسلامی هضم و حل شود و به جای انکه توان حل مسایل جاری را پیدا کند خود تبدیل به یک مساله و در برخی مناطق به بحران بدل گردید. این تجربه متفاوت کاملا بر فرایند دولت ملت سازی و نیز نهاد سازی در کشورهای اسلامی اثر گذاشت . سیاسی شدن دین به شکل افراطی ونیز دینی شدن سیاست به شکل غیر طبیعی و مصنوعی از این عوارض است که نویسنده می کوشد ان ها را توضیح داده و راه حلی رابرای پایان دادن به ان پیشنهاد کند.

Print Friendly, PDF & Email
محمدجواد خلیلی
محمدجواد خلیلی
دانش آموخته حوزه علمیه قم دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگر اندیشه سیاسی اسلامی و جهان عرب

دیدگاه ها بسته شده است