پرونده روسیه

روسیه

روسیه کشوری مهم و تاثیرگذار در جهان است و حتی پس از فروپاشی شوروی هم یکی از قدرت­های اصلی در دنیای کنونی محسوب می‌­شود. از  موضوعات مهم در زمینه روسیه، مسائل مربوط به مسلمانان آن است. در روسیه برخلاف دیگر کشورهای اروپایی، مسلمانان مهاجم و یا مهاجر تلقی نمی­شوند و سابقه حضورشان در روسیه هم­زمان، بلکه پیش از مسیحیان است. بی­شک داستان مسلمانان روسیه در شرایط موجود غیر از گذشته است و آینده هم شاهد اتفاقات بیشتر و مهمتری در مورد آنان خواهد بود. اقتضای دنیای جدید و طبیعت ارتباطات موجود در فضای فعلی جهان و گرایش و اجبار موجود حکومت­ها  برای رفتار مسالمت آمیز با شهروندان­شان و نیز مسئله گسترش جمعیت مسلمانان و عوامل میدانی دیگر، همگی فضای جدیدی را ایجاد کرده است که بدون شناخت آنها نمی‌توان رویکردی مناسب، به موقع و واقع‌بینانه نسبت به مسائل پیش‌روی اتخاذ نمود.

پرونده روسیه 2